Ze srdce bych rád poděkoval všem lidem, ať přispěli korunou, stovkou nebo řády stovek. Každá částka jde na můj sbírkový účet, z kterého rodina čerpá na rehabilitace, pomůcky, či potřeby spojené s mojí péčí.

Dále velké poděkování patří i firmám, které mě podporují, když se mamka s tetou snaží rozjet nějaký nový projekt nebo když poptávají pro mě rehabilitační pomůcky. 

Jakákoliv sleva či dar usnadňuje rozhodování v pořízení určité pomůcky a ušetřená částka je použita na potřebné rehabilitace, které nejsou hrazeny pojišťovnou.